Wynajmujemy satysfakcję!

mapa strony


Najwyższa jakość

"Jakość to coś co zadowala, a nawet zachwyca klientów" mawiał William Deming.

W CRL zdajemy sobie sprawę, że profesjonalizm przejawia się wysoką jakością oferowanego produktu. To filar na którym od lat budujemy swoją markę. Jesteśmy liderem jakości na rynku, wyznaczamy w tym względzie nowe standardy, a naszym znakiem szczególnym jest największa liczba przejęć Klientów od konkurencji.

Misja i Polityka CRL korespondują z dążeniem do doskonałości, wdrożone systemy zgodne z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, Systemy zarządzania jakością – Wymagania oraz PN-EN 14065:2016-07, Tekstylia – Tekstylia poddawane obróbce w pralni – system kontroli skażenia biologicznego, są tego filarem, a wszystko razem tworzy zintegrowany System Zarządzania Jakością, z którego jesteśmy dumni i w którym nie ma miejsca na dowolność czy bylejakość, bo ostatecznym celem jest satysfakcja Klienta.


                                                                                                           Misja firmy

           

    

                          Polityka jakości

 

Certyfikaty

 

 

                                                      

 
 

 

 

partnerzy

strefa klienta

Zwijak CRL

Administratorem danych jest CRL Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Racławicka 8/10, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073225, NIP: 948-22-41-378 REGON: 672764100, Wysokość kapitału zakładowego: 2.865.960,00 zł, wniesiony w całości. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy CRL Sp. z o. o. oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

copyright 2013 | all right reserved
tworzenie stron www - milleniumstudio.pl